Przejdź do menu Przejdź do treści

 Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach uzyskał ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” dofinansowanie w wysokości 6 990 000  realizację projektu pt. „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT”.

Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2027.

Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości działalności naukowo-badawczej UE Katowice oraz doskonalenie poziomu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia i finanse poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • rozwój i wzmocnienie kadry naukowej UE Katowice, która realizuje badania naukowe oraz kształci studentów w ww. dyscyplinie naukowej;
 • zintensyfikowanie działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej nauczycieli akademickich UE Katowice w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • zwiększenie znaczenia oraz oddziaływania działalności naukowo-badawczej UE Katowice na otoczenie społeczno–gospodarcze
 • podniesienie jakości kształcenia w UE Katowice poprzez implementację nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych na kierunkach nauczania związanych z dyscypliną ekonomia i finanse.

Działania planowane w ramach projektu obejmą m.in.:

 • uruchomienie wewnętrznego programu grantowego przeznaczonego na finansowanie badań realizowanych przez zespoły badawcze oraz młodych naukowców
 • program dofinansowania kosztów publikacji
 • program dofinansowania staży zagranicznych
 • program dofinansowania kosztów udziału w konferencjach naukowych
 • organizację seminariów naukowych,
 • organizację szkoleń i warsztatów  podnoszących kompetencje
 • wsparcie działań intensyfikujących współpracę w otoczeniem społeczno-gospodarczym

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3