Przejdź do menu Przejdź do treści

Dofinansowanie kosztów krótkoterminowych zagranicznych staży naukowych w ramach projektu pt. "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT"

Dla kogo

O dofinansowanie może wnioskować:

  • pracownik, który deklaruje w Oświadczeniu o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej udział min. 50% czasu pracy w dyscyplinie ekonomia i finanse;

Warunki uzyskania dofinansowania

  1. Kwota dofinansowania wynosi do 10 000 zł dla jednego stażu i może obejmować koszty podróży, zakwaterowania oraz pobytu.
  2. Czas odbywania stażu wynosi od 5 do 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony. Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja powołana przez rektora.
  3. Nauczyciel akademicki może uczestniczyć tylko w jednym stażu dofinansowanym w ramach projektu

Wykaz dokumentów

Zasady dofinansowania ustalone są w Regulaminie wprowadzonym  Zarządzeniem Rektora nr 39/24z dnia 4 kwietnia 2024 r. 

- Regulamin dofinansowania kosztów krótkoterminowych zagranicznych staży naukowych w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT” 

- Wniosek o dofinansowanie kosztów krótkoterminowych zagranicznych staży naukowych w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT”

-Indywidualna karta oceny merytorycznej kandydata - krótkoterminowy staż zagraniczny w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT”

- Umowa o krótkoterminowy staż zagraniczny w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT”

- Umowa o krótkoterminowy staż zagraniczny w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT” wersja w języku angielskim

Termin składania wniosków konkursowych

Informacja o terminie i formie przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie staży ogłaszana jest przez rektora.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie łącznie 20 wyjazdów (w roku 2024 - 5 wyjazdów, w roku 2025 - 5 wyjazdów, w roku 2026 - 10 wyjazdów).

Pierwszy nabór
Wnioski (dotyczące wyjazdów w 2024 r.) można składać w terminie od 6 do 17 maja 2024 r.
Informacje w sprawie przyznanego dofinansowania będą przekazane do końca maja 2024 r.

Nabór wniosków na wyjazdy w 2025 r. planowany jest listopadzie 2024 r.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w formacie PDF. na adres: brk@ue.katowice.pl lub formie papierowej w Biurze Rozwoju Kadr (bud. R, pokój 2/23) w godzinach urzędowania (07:30 - 15:30)

Informacji związanych z dofinansowaniem udziela Biuro Rozwoju Kadr : Edyta Listek, tel.32 2577051, edyta.listek@ue.katowice.pl; brk@ue.katowice.pl

 

Program staży realizowany jest w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3