Przejdź do menu Przejdź do treści

Dofinansowanie czynnego udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych w ramach projektu pt. "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT"

Dla kogo

O dofinansowanie może wnioskować:

  • pracownik, który deklaruje w Oświadczeniu o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej udział min. 50% czasu pracy w dyscyplinie ekonomia i finanse;
  • doktorat Szkoły Doktorskiej, który realizuje program kształcenia w ramach dyscypliny ekonomia i finanse.

Warunki uzyskania dofinansowania

  1. Tematyka konferencji oraz przygotowanego wystąpienia musi mieścić się w dyscyplinie ekonomia i finanse.
  2. Obowiązek osobistego prezentowania wyników w formie wykładu, ustnej prezentacji lub plakatu.
  3. Dofinansowanie można uzyskać maksymalnie dwa razy w trakcie trwania projektu.

Wykaz dokumentów

Zasady dofinansowania ustalone są w Regulaminie wprowadzonym  Zarządzeniem Rektora nr 35/24z dnia 20 marca 2024 r. 

- Regulamin dofinansowania kosztów udziału w konferencji naukowej w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT” 

- Wniosek o dofinansowanie kosztów udziału w konferencji międzynarodowej w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT”

- Sprawozdanie z udziału w konferencji międzynarodowej w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT”

Termin składania wniosków konkursowych

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciąglym, do momentu wyczerpania środków przenaczonych na to działanie w projekcie.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w formacie pdf. na adres: katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl lub formie papierowej w Biurze Doskonałości Naukowej.

Informacji związanych z dofinansowaniem udziela Biuro Doskonałości Naukowej:  Katarzyna Góralczyk, tel. 32 257 7384, katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl

 

Dofinansowanie udziału w konferencjach realizowane jest w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca