Przejdź do menu Przejdź do treści

Utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

Środki subwencji wyodrębnione przez Rektora na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego zostają przeznaczone na:

  • finansowanie zadań badawczych realizowanych w kolegiach;
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
  • realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej;
  • kształcenie w szkole doktorskiej;
  • działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości oceny patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji;
  • upowszechnianie nauki poprzez organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą, upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych, promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, ekspozycji, wystaw w kraju lub za granicą;
  • rezerwę rektora w wysokości nieprzekraczającej 15% wyodrębnionych środków subwencji przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni;
  • rezerwę przewodniczącego kolegium w wysokości 7% z wyodrębnionych środków na zadania badawcze, których kierownikami są nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3