Zaproszenia do udziału w badaniach

31 maja 2022 r. w godzinach 10.00-14.45 na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się konferencja naukowa online pt.: ,,Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Przemiany demograficzne Łodzi i województwa łódzkiego w XXI w. O potrzebie... [Więcej]
Urząd Patentowy RP i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapraszają do udziału w Konferencji IP Statistics For Decision Makers (2022IPSDM), która odbędzie... [Więcej]
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym opinii Naukowców na temat obecnie zachodzących zmian klimatu oraz przyczyn ich powstawania. [Więcej]
W imieniu Pana  Roberta Szydło, Pracownika Katedry Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankietowego „Model kształtowania zatrudnialności absolwentów uczelni ... [Więcej]
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym IMPACT Unii Europejskiej (num. 621672-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2), realizowanym przez konsorcjum kilku europejskich Uniwersytetów, w tym Politechnikę Krakowska. Celem projektu jest zbadanie... [Więcej]
Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym opinii na temat zmian zachodzących w środowisku oraz postaw wobec aktualnie podejmowanym działaniom mającym pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne w przyszłości. Ankieta jest CAŁKOWICIE ANONIMOWA co... [Więcej]
Pracownicy Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Centrum Badań i Rozwoju serdecznie zapraszają do udziału w badaniu dotyczącym pracy naukowej nauczycieli akademickich. Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza ankiety... [Więcej]
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf oraz Fundacja Pro Scientia Publica, mają zaszczyt zaprosić Państwa na XVI Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Talenty 2021, która odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2021 r. Konferencja ta... [Więcej]
PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich oraz Times Higher Education zapraszają na siódmą edycję konferencji Leaders in University Management LUMEN 2021, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2021 r. w formule online. LUMEN 2021 to 10... [Więcej]
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest sprawdzenie, jak pracownicy naukowi oceniają systemy oceny okresowej, którym... [Więcej]