Biuro Dydaktyki

Biuro Dydaktyki jest jednostką administracyjną podległą Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji. Do głównych zadań Biura należy opracowywanie projektów uchwał, regulaminów, zarządzeń dotyczących kształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzanie rekrutacji na studia, sporządzanie sprawozdań dotyczących studentów i absolwentów, jakością kształcenia oraz pomocą materialną dla studentów i doktorantów.

W strukturze Biura znajduje się:

  • Dział Rekrutacji
  • Dział Edukacji i Kierunków Kształcenia
  • Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia
  • Stanowisko ds. Pomocy Materialnej i Spraw Socjalnych