Biuro Dydaktyki

Biuro Dydaktyki jest jednostką administracyjną podległą Prorektorowi ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej. Do głównych zadań Biura należy organizacja procesu kształcenia studentów studiów I i II stopnia, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia w Uniwersytecie oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem, oceną i doskonaleniem jakości kształcenia.


Biuro Dydaktyki

ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice 

 

Dyrektor Biura

Anna Raszka

ul. 1 Maja 50 pok.18 L
40-287 Katowice 

e-mail:  anna.raszka@ue.katowice.pl

tel. +48 32257-7119