System Zarządzania Kierunkami Studiów

Głównym założeniem Systemu Zarządzania Kierunkami Studiów jest osiągnięcie:

1). Celu strategicznego tj.

Atrakcyjna oferta dydaktyczna i kształcenie na konkurencyjnym poziomie

2). Celów operacyjnych tj.

  • Budowanie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty dydaktycznej oraz internacjonalizacja kształcenia.
  • Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia.
  • Monitorowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

----

W dniu 24.10.2019 roku odbyło się drugie spotkanie Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji z Kuratorami i Menedżerami kierunków w sprawie:
1. Zmian w Systemie Zarządzania Kierunkami Studiów
 
  - Prezentacja zmian
  - Uchwała Senatu 
  - Systemu Zarządzania Kierunkami Studiów - główne założenia
  - załącznik nr 1 - wzór raportu Kuratora kierunku
  - załącznik nr 2 - wzór raportu Menedżera kierunku (od roku akademickiego 2021/2022 Menedżer    kierunku przygotowuje raport wspólnie z Kuratorem kierunku).

2. Opinii i wniosków Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w sprawie raportów Kuratorów Kierunków

3. Organizacji Dnia/ Dni Otwartych Uniwersytetu (prezentacja organizacyjna)

----

W dniu 26.06.2018 roku odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie Prorektora ds Edukacji i Internacjonalizacji  z proponowanymi Kuratorami i Menedżerami kierunków studiów w ramach uruchomionego Systemu Zarządzania Kierunkami Studiów w Uniwersytecie.

Podczas spotkania Prorektor wraz z zaproszonymi kierownikami wybranych jednostek organizacyjnych przedstawili:

 1. Cel i główne założenia Systemu.

  - Prezentacja Systemu
  - Uchwała Senatu
  - System Zarządzania Kierunkami Studiów - główne założenia
  - Zarządzenie Rektora w sprawie terminów powoływania i zakresu zadań

 2. Zakres powierzonych zadań i sposób ich raportowania

 3. Zakres współpracy z jednostkami organizacyjnymi tj.

   - Biurem Współpracy Międzynarodowej
   - Biurem Współpracy z Gospodarką i Absolwentami
   - Biurem Komunikacji Marketingowej
   - Centrum Informatycznym

----

Wytyczne dla Szkoły Studiów I i II Stopnia* w zakresie o programów studiów

 

 

 * do 30.09.2019 Rady Wydziału