Sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów

Rzecznicy dyscyplinarni ds. studentów (kadencja trwa 4 lata od dnia 1 stycznia 2021):

 • dr Dorota Benduch
 • dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
 • dr Grzegorz Matusik
 • mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
 • mgr Oliwier Mendala
 • mgr Wojciech Osowski

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów: (kadencja trwa 4 lata od dnia 1 stycznia 2021):

 • dr Ewa Janik

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów na kadencję 2020-2024

 • dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE - przewodnicząca
 • dr hab. Zbigniew Spyra
 • dr hab. inż. Małgorzata Twardzik, prof. UE
 • dr Paweł Piotrowski
 • dr Karina Cicha
 • dr Michał Kuźnik
 • dr Lucyna Poniatowska
 • dr Sylwia Słupik
 • dr Artur Strzelecki
 • mgr Małgorzata Szczęsny
 • Jakub Brzęk -  przedstawiciel studentów
 • Grzegorz Filipowski - przedstawiciel studentów
 • Konrad Głębocki - przedstawiciel studentów
 • Jakub Kawała - przedstawiciel studentów
 • Karolina Kempka - przedstawiciel studentów
 • Zuzanna Kempka - przedstawiciel studentów
 • Zuzanna Łabuda - przedstawiciel studentów
 • Miłosz Serafin - przedstawiciel studentów
 • Kamil Ściążko - przedstawiciel studentów
 • Oliwia Zdebel  - przedstawiciel studentów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów na kadencję 2020 - 2024

 • dr hab. Agata Małysa-Kaleta, prof. UE - przewodnicząca
 • dr hab. Katarzyna Grzybczyk prof. UE
 • dr hab. Janusz Figura, prof. UE
 • dr hab. inż. Anna Skórska, prof. UE
 • dr Agata Gluzicka
 • dr Joanna Wiechoczek
 • Justyna Gołąbek - przedstawiciel studentów
 • Zuzanna Łabuda - przedstawiciel studentów
 • Eryk Paluch - przedstawiciel studentów
 • Klaudia Peterko - przedstawiciel studentów

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

Uchwała nr 30/2021/2022 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencji 2020-2024

Uchwała nr 7/2021/2022 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencji 2020-2024

Zarządzenie nr 37/21 z dnia 31 marca 2021 w sprawie zasad obsługi organizacyjno-technicznej postępowań wyjaśniających oraz dyscyplinarnych studentów i doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Zarządzenie Nr 168/20 w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich, rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów oraz rzecznika dyscyplinarnego do spraw doktorantów

Uchwała nr 160/2020/2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 28 września 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 118/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 117/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 116/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 115/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-2024