Przejdź do menu Przejdź do treści

Biuro Internacjonalizacji

Biuro Internacjonalizacji wspiera wdrażanie głównych założeń strategii internacjonalizacji Uniwersytetu na lata 2018-2025. Ponadto, koordynuje działania związane z pozyskiwaniem międzynarodowych akredytacji, udziałem Uniwersytetu w sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach międzynarodowych, a także organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy