Projekty zakończone

Akredytacje zagraniczne

Biuro Internacjonalizacji wspierało realizację dwóch projektów związanych z pozyskaniem akredytacji międzynarodowych:

  • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)
  • EPAS (European Programme Accreditation System) dla kierunku International Business (2. Stopień)

Projekt  „Akredytacje zagraniczne” był realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Jego celem jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych akredytacji są dostępne na stronie. 

Umiędzynarodowienie serwisu internetowego uczelni

Biuro Internacjonalizacji koordynowało działania będące częścią projektu pt. "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". 

W ramach zadania 11, modułu VI zaplanowano przeprowadzenie procesu umiędzynarodowienia serwisu internetowego uczelni. Strona www jest źródłem pozyskiwania informacji o każdej organizacji. Niezbędnym jest ciągłe jej udoskonalenie i aktualizacja, aby dostosować ją do zmieniającej się grupy odbiorców, którą w coraz większym stopniu stanowią osoby z zagranicy, w postaci studentów, a także pracowników Uniwersytetu.  Kluczowym jest ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji oraz usług dla zagranicznych studentów i pracowników oraz informacji na temat zadań, usług oraz danych kontaktowych jednostek organizacyjnych. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na ten cel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uczelni dofinansowanie w wysokości ponad 4,97 mln zł.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu.

System Przywilejów Absolwenta (SPA) UE Katowice

Jego głównym celem było zbudowanie długotrwałych relacji i podniesienie poziomu zaangażowania absolwentów zagranicznych we współpracę z Uczelnią poprzez zwiększenie liczby kanałów interakcji i narzędzi komunikacji oraz opracowanie odpowiedniej dla nich oferty.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Opracowanie Systemu Budowania Relacji z Absolwentami Zagranicznymi.
  2. Uruchomienie akcji "Ambasador Zagraniczny" w ramach Systemu. Jej celem będzie współpraca z wybranymi absolwentami zagranicznymi w zakresie promocji uczelni za granicą.
  3. Dostosowanie i rozbudowa programu lojalnościowego (System Przywilejów Absolwenta – SPA) do potrzeb absolwentów zagranicznych.
  4. Podniesienie kompetencji pracowników Uczelni poprzez wymianę doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w trakcie wizyty na uczelniach zagranicznych.
  5. Zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów Zagranicznych, w celu pogłębienia relacji między absolwentami i uczelnią.

Czas trwania 1 czerwca 2021 - 31 maja 2023.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020). 

Wysokość dofinansowania otrzymanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) to 199 340,00 PLN.

Projekt zakończony przed czasem, ze względu na brak możliwości osiągnięcia zamierzonych rezultatów, co zostało spowodowane m.in. przedłużającą się pandemią.