Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty zakończone

Ucząc się od mistrzów - Prof. Yannis Tsalavoutas

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.11.2023Biuro Internacjonalizacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest poprawa kompetencji naukowo-badawczych kadry Uniwersytetu, wsparcie młodych naukowców poprzez ich internacjonalizację i podniesienie ich kompetencji badawczych oraz umiędzynarodowienie Uczelni.

                                                  Więcej informacji

 

 

 

Ucząc sie od mistrzów - Prof. Reggie Hooghiemstra

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.04.2023Biuro Internacjonalizacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest realizacja strategii odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu, zwiększenie szans na pozyskanie akredytacji międzynarodowych, umiędzynarodowienie Uczelni oraz wsparcie młodych naukowców poprzez ich internacjonalizację i podniesienie ich kompetencji badawczych.

                                                  Więcej informacji

Ucząc się od mistrzów - Prof. Nazim Hussain

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.04.2023Biuro InternacjonalizacjiGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest internacjonalizacja badań naukowych, wsparcie młodych badaczy, realizacja strategii odpowiedzialności społecznej Uczelni oraz zwiększenie szans na pozyskanie akredytacji międzynarodowych Uniwersytetu.

                                                  Więcej informacji

Ucząc się od mistrzów - Prof. Steffen Andersen

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.11.2023Biuro Internacjonalizacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest poprawa kompetencji naukowo-badawczych kadry naukowej Uniwersytetu, umiędzynarodowienie Uczelni, zwiększenie szans na pozyskanie akredytacji międzynarodowych oraz wsparcie młodych naukowców przez ich internacjonalizację.

                                                  Więcej informacji

Klimatyczna kampania

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.11.2023Biuro Internacjonalizacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest promocja Uniwersytetu oraz poszerzenie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie pracy grupowej, sztucznej inteligencji i znajdowania rzetelnych źródeł informacji.

                                                  Więcej informacji

Różne ścieżki badań w ekonomii zmian klimatu

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.11.2023Biuro InternacjonalizacjiGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest stworzenie warunków do sieciowania młodych naukowców w wymiarze międzynarodowym, zwiększenie możliwości młodych badaczy na publikację w wysoko punktowanych czasopismach naukowych oraz umiędzynarodowienie badań naukowych.

                                                  Więcej informacji

Zrównoważona logistyka dla klimatu

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala 01.02.2023 - 30.11.2023Biuro InternacjonalizacjiGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest poszerzenie kompetencji studentów w zakresie analizy danych, zarządzania projektami, a także pracy w grupach. Projekt ma także na celu stworzenie studentom możliwości udziału w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym i umiędzynarodowienie ich.

                                                  Więcej informacji

Wdrożenie metody COILs w edukacji o ekonomii zmian klimatu

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 – 30.11.2023 Biuro Internacjonalizacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów z różnych dziedzin, zwiększenie atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz umiędzynarodowienie jej.

                                                  Więcej informacji

 

SI&E Sztuczna Inteligencja i Edukacja


KierownikOkres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Bożena Frączek, prof. UE16.30.2023 – 30.11.2023Biuro InternacjonalizacjiGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w procesie edukacji (nauczania i uczenia się) z uwzględnieniem moralnych i społecznych aspektów.

                                                  Więcej informacji

 

Akademia Kreatywnej Edukacji

Celem projektu jest umiędzynarodowienie programów nauczania, uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej dla zagranicznych studentów, a także promocja Polski (oraz regionu Śląska). W ramach przedsięwzięcia uruchomione zostaną 3 intensywne kursy prowadzone w języku angielskim dla 60 studentów zagranicznych:

  • Gamification of Learning
  • Digital Boost Camp
  • Project Based Learning

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni międzynarodowi eksperci (z Belgii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Portugalii, Korei Południowej, USA, Kanady oraz Chile), którzy przygotują materiały dydaktyczne oraz instruktaże dotyczące ich użytkowania w kolejnych latach. Ich działania będą wspierane przez pracowników UE Katowice, którzy dzięki temu poznają przykłady dobrych praktyk i zdobędą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w swojej działalności dydaktycznej.

Głównym rezultatem projektu będzie interaktywna platforma dydaktyczna do nauczania w formule blended learning. Platforma zawierać będzie materiały dydaktyczne w formie gry, filmów, studium przypadków oraz e-booka z materiałami merytorycznymi, a także przewodniki z instruktażem stosowania takich metod jak "design thinking", "pep talk" czy "project based learning".

Czas trwania projektu: 1 października 2021 - 30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 489 853,86 zł i jest finansowana przez NAWA ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER, program "SPINAKER - intensywne międzynarodowe programy kształcenia 2020".

Szczegółowe informacje na stronach projektu:

Ekonomia bez granic

Celem projektu jest popularyzacja nauki na skalę międzynarodową poprzez organizację unikatowych wydarzeń, będących okazją do debat naukowych, prezentacji osiągnięć naukowych, badań i pracy wybitnych naukowców z całego świata.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację trzech wydarzeń mających na celu przybliżenie zagadnień ekonomicznych, a także społeczno-kulturowych, w tym aspektów dotyczących odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, w ujęciu globalnym, z perspektywy 6 kontynentów (po 2 na każde wydarzenie): Europa i Afryka; Ameryka Północna i Azja; Australia i Ameryka Południowa. Dodatkowym elementem towarzyszącym każdemu z wydarzeń będzie Wioska Globalna, prezentująca aspekty kulturowe poszczególnych kontynentów oraz spotkania mistrz-uczeń.

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2021 - 31 maja 2023 r.

Projekt dofinansowany w kwocie 464 940,00 zł, ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki". Całkowita wartość projektu to 516 600,00 zł.

Szczegółowe informacje na stronach projektu:

Akredytacje zagraniczne

Biuro Internacjonalizacji wspierało realizację dwóch projektów związanych z pozyskaniem akredytacji międzynarodowych:

  • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)
  • EPAS (European Programme Accreditation System) dla kierunku International Business (2. Stopień)

Projekt  „Akredytacje zagraniczne” był realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Jego celem jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych akredytacji są dostępne na stronie. 

Umiędzynarodowienie serwisu internetowego uczelni

Biuro Internacjonalizacji koordynowało działania będące częścią projektu pt. "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"

W ramach zadania 11, modułu VI zaplanowano przeprowadzenie procesu umiędzynarodowienia serwisu internetowego uczelni. Strona www jest źródłem pozyskiwania informacji o każdej organizacji. Niezbędnym jest ciągłe jej udoskonalenie i aktualizacja, aby dostosować ją do zmieniającej się grupy odbiorców, którą w coraz większym stopniu stanowią osoby z zagranicy, w postaci studentów, a także pracowników Uniwersytetu.  Kluczowym jest ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji oraz usług dla zagranicznych studentów i pracowników oraz informacji na temat zadań, usług oraz danych kontaktowych jednostek organizacyjnych. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na ten cel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uczelni dofinansowanie w wysokości ponad 4,97 mln zł.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu.

System Przywilejów Absolwenta (SPA) UE Katowice

Jego głównym celem było zbudowanie długotrwałych relacji i podniesienie poziomu zaangażowania absolwentów zagranicznych we współpracę z Uczelnią poprzez zwiększenie liczby kanałów interakcji i narzędzi komunikacji oraz opracowanie odpowiedniej dla nich oferty.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Opracowanie Systemu Budowania Relacji z Absolwentami Zagranicznymi.

  2. Uruchomienie akcji "Ambasador Zagraniczny" w ramach Systemu. Jej celem będzie współpraca z wybranymi absolwentami zagranicznymi w zakresie promocji uczelni za granicą.

  3. Dostosowanie i rozbudowa programu lojalnościowego (System Przywilejów Absolwenta – SPA) do potrzeb absolwentów zagranicznych.

  4. Podniesienie kompetencji pracowników Uczelni poprzez wymianę doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w trakcie wizyty na uczelniach zagranicznych.

  5. Zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów Zagranicznych, w celu pogłębienia relacji między absolwentami i uczelnią.

Czas trwania 1 czerwca 2021 - 31 maja 2023.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020). 

Wysokość dofinansowania otrzymanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) to 199 340,00 zł.

Projekt zakończony przed czasem, ze względu na brak możliwości osiągnięcia zamierzonych rezultatów, co zostało spowodowane m.in. przedłużającą się pandemią.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3