Przejdź do menu Przejdź do treści

Biuro Logistyki

Do podstawowych zadań Biura Logistyki należy, gospodarka ruchomymi składnikami mienia Uniwersytetu, realizacja zaopatrzenia oraz logistyki, w tym transportu osób i mienia.

W szczególności do zadań biura należy:

 1. realizowanie zaopatrzenia (zamówień) w środki trwałe, wyposażenie i materiały a także usługi zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo – finansowym,
 2. sporządzanie planów potrzeb materiałowo-technicznych i inwestycyjnych, w tym także odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej,
 3. organizowanie i prowadzenie gospodarki magazynowej, w tym:
  • przyjmowanie i wydawanie materiałów (narzędzi) zgodnie z dowodami przychodu i rozchodu oraz prowadzenie ewidencji stanów magazynowych,ustalanie wielkości zapasów magazynowych i upłynnianie zapasów nieprawidłowych,
  • zagospodarowanie zapasów zbędnych i nadmiarowych,
 4. zlecanie utylizacji odpadów, gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi,
 5. sporządzanie sprawozdań w sprawie emisji i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
 6. prowadzenie analiz technicznego stanu wyposażenia jednostek organizacyjnych, oceny stopnia ich wykorzystania oraz ustalanie na tej podstawie potrzeb w zakresie wyposażenia w określone grupy środków,
 7. przedkładanie wniosków wynikających z analiz, propozycji rozwiązań dotyczących racjonalizacji wykorzystania składników majątkowych,
 8. administracyjna obsługa Komisji ds. oceny przydatności oraz wyceny mienia,
 9. realizacja transportu osobowego i materiałowego z wykorzystaniem własnych środków transportowych,
 10. wynajem środków transportu zewnętrznego do realizacji potrzeb własnych.

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3