Przejdź do menu Przejdź do treści

Biuro Logistyki

Do podstawowych zadań Biura Logistyki należy, gospodarka ruchomymi składnikami mienia Uniwersytetu, realizacja zaopatrzenia oraz logistyki, w tym transportu osób i mienia.

W szczególności do zadań biura należy:

 1. realizowanie zaopatrzenia (zamówień) w środki trwałe, wyposażenie i materiały a także usługi zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo – finansowym,
 2. sporządzanie planów potrzeb materiałowo-technicznych i inwestycyjnych, w tym także odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej,
 3. organizowanie i prowadzenie gospodarki magazynowej, w tym:

  • przyjmowanie i wydawanie materiałów (narzędzi) zgodnie z dowodami przychodu i rozchodu oraz prowadzenie ewidencji stanów magazynowych,ustalanie wielkości zapasów magazynowych i upłynnianie zapasów nieprawidłowych,
  • zagospodarowanie zapasów zbędnych i nadmiarowych,

 4. zlecanie utylizacji odpadów, gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi,
 5. sporządzanie sprawozdań w sprawie emisji i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
 6. prowadzenie analiz technicznego stanu wyposażenia jednostek organizacyjnych, oceny stopnia ich wykorzystania oraz ustalanie na tej podstawie potrzeb w zakresie wyposażenia w określone grupy środków,
 7. przedkładanie wniosków wynikających z analiz, propozycji rozwiązań dotyczących racjonalizacji wykorzystania składników majątkowych,
 8. administracyjna obsługa Komisji ds. oceny przydatności oraz wyceny mienia,
 9. realizacja transportu osobowego i materiałowego z wykorzystaniem własnych środków transportowych,
 10. wynajem środków transportu zewnętrznego do realizacji potrzeb własnych.

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy