Kontakt

Biuro Obsługi Wydziałów

kolegia@ue.katowice.pl

ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice
Budynek B

Z uwagi na obecną sytuację zapraszamy głównie do kontaktu telefonicznego lub mailowego - prosimy o możliwie ograniczony kontakt osobisty. 

W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy o zachowanie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Pracownicy

Alina Kowolik

Dyrektor
ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 209
40-226 Katowice

Monika Papierniok

Sekretariat Kolegiów
ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 209
40-226 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych

WydziałKatedra
Informatyki i Komunikacji Projektowania i Analizy Komunikacji
FinansówRachunkowości, Bankowości i Rynków Międzynarodowych

Ilona Sznober

Z-ca Dyrektora
ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 206
40-226 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych

WydziałKatedry
Informatyki i Komunikacji Badań Operacyjnych, Badań Rynkowych i Marketingowych, Demografii i Statystyki Ekonomicznej, Informatyki, Inżynierii Wiedzy, Uczenia Maszynowego, Zarządzania Relacjami Organizacji

Radosław Ardeński

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 205
40-226 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych

WydziałKatedry
EkonomiiAnaliz i Prognozowania Rynku Pracy, Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii, Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Polityki Społecznej i Gospodarczej, Przedsiębiorczości    i Zarządzania Innowacyjnego, Rynku i Konsumpcji, Transportu, Zarządzania Organizacjami, Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Photo of Anna  Greiner

Anna Greiner

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 205
40-226 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych

WydziałKatedry
EkonomiiEkonomii, Informatyki Ekonomicznej, Badań nad Gospodarką Cyfrową, Badań Strategicznych i Regionalnych, Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
FinansówAnaliz Gospodarczych i Finansowych, Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej.

Ewelina Lewandowska

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 205
40-226 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo dydaktycznych 

Wydział  Katedry
FinansówBankowości i Rynków Finansowych, Finansów Publicznych, Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Inwestycji, Matematyki Stosowanej, Prawa i Ubezpieczeń 

 

 

Patrycja Szymik

ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 205
40-226 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych

WydziałKatedry
ZarządzaniaLogistyki Ekonomicznej, Logistyki Społecznej, Przedsiębiorczości, Statystyki, Ekonometrii i Matematyki, Teorii Zarządzania, Zarządzania Międzynarodowego, Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Photo of Dorota  Skawińska

Dorota Skawińska

ul. Koszarowa 6
Budynek: N, segment C; pok. 168
40-068 Katowice

Wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych w budynku N

WydziałKatedry
ZarządzaniaBadań Konsumpcji, Ekonomii Politycznej, Marketingu, Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zarządzania Marketingowego i Turystyki