Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Biura Obsługi Wydziałów

 

Biuro Obsługi Wydziałów jest jednostką odpowiedzialną za obsługę organizacyjno-administracyjną Wydziałów oraz wsparcie zespołów naukowo-dydaktycznych.

Do zadań Biura Obsługi Wydziałów należy w szczególności:

· zapewnienie obsługi sekretarskiej dziekanów wydziałów

· organizowanie i obsługa posiedzeń Rad Wydziałów, i innych wydarzeń organizowanych przez dziekanów wydziałów,

· współpraca z innymi jednostkami w zakresie sprawozdawczości związanej z działalnością wydziałów i Uniwersytetu,

·odbiór i przekazywanie korespondencji, prowadzenie jej rejestru,

· prowadzenie stron internetowych wydziałów/ współpraca w zakresie prowadzenia stron internetowych katedr,

· administracyjne wsparcie zespołów realizujących badania naukowe/projekty w zakresie uzgodnionym
z kierownikami projektów,

· organizacyjne wsparcie kierowników katedr w zakresie realizowanych przez nich zadań w tym zapewnianie wsparcia organizacyjnego wydarzeń inicjowanych przez zespoły naukowo-dydaktyczne,

· wsparcie osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych w zakresie obowiązujących
w Uniwersytecie procedur związanych z realizacją i zadań, zawarciem i rozliczeniem umów,

· wsparcie nauczycieli akademickich w sprawach administracyjnych (w tym  związanych z przygotowywaniem wniosków/rozliczaniem podróży służbowych itp.),

· realizacja zadań na rzecz innych jednostek Uniwersytetu (przy współpracy z kierownikami katedr), np. plany urlopów, plany rzeczowo finansowe,  sprawozdania,  itp.),

· wsparcie kierowników katedr w zakresie procesów związanych z ewidencjonowaniem majątku.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3