Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne

Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne jest jednostką podległą zastępcy Kanclerza ds. gospodarki majątkiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do głównych zadań tej jednostki należy prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych. BOK prowadzi również kancelarię główną Uczelni, archiwum zakładowe oraz odpowiada za obsługę administracyjno-techniczną sekretariatu organizacji związkowych.