Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne

Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne (ZKO) jest jednostką w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu  podległą Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Do głównych zadań Biura należy:

prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych,

prowadzenie kancelarii głównej Uczelni,

archiwum zakładowe,

obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu organizacji związkowych.