Biuro Regulacji Wewnętrznych

Do zadań Biura Regulacji Wewnętrznych należy zapewnienie obsługi organizacyjno-prawnej, prowadzenie spraw związanych z windykacją i egzekucją należności Uniwersytetu oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw sądowych.