Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Biura Rektorskiego

Biuro Rektorskie jest jednostką podlegającą Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i odpowiada za zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej Rektora i Prorektorów, Senatu i Kolegium Rektorskiego oraz uczestniczenie w prowadzeniu i koordynowaniu działań w zakresie promowania i kreowania wizerunku marki Uniwersytetu.

Do zadań Biura Rektorskiego należy w szczególności:

 1. w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej Rektora i Prorektorów:
  • koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań i posiedzeń, w których uczestniczy Rektor lub Prorektorzy,
  • koordynowanie udziału Rektora i Prorektorów w uroczystościach i spotkaniach środowiska akademickiego oraz otoczenia społeczno – gospodarczego Uniwersytetu,
  • współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi, zawodowymi i twórczymi, organizacjami pracodawców, samorządem gospodarczym, przedstawicielami zarządów przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz innych podmiotów otoczenia społeczno – gospodarczego Uniwersytetu,
  • przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem wizyt składanych w Uniwersytecie na zaproszenie Rektora,
  • przygotowywanie lub opracowywanie materiałów zleconych przez Rektora lub Prorektorów,
 2. w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej posiedzeń Senatu i Kolegium Rektorskiego:
  • opracowywanie projektu harmonogramu posiedzeń,
  • kompletowanie i weryfikacja zgodności materiałów z tematyką posiedzeń,
  • przekazywanie członkom Senatu materiałów na posiedzenia,
  • protokołowanie przebiegu posiedzeń
 3. w zakresie komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów:
  • koordynowanie działań w zakresie promocji i kreowania wizerunku Uczelni,
  • koordynowanie działań w zakresie polityki informacyjnej dotyczącej działalności Uniwersytetu
 4. w pozostałym zakresie:
  • organizowanie i nadzorowanie uroczystości ogólnouczelnianych,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu Uniwersytetu i Rektora,
  • przygotowywanie analiz, raportów, prezentacji i sprawozdań dla Rektora i Prorektorów
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3