PROGRES3

PROGRES3 konkurs na najlepszą rozprawę doktorską


Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3.

Do konkursu można zgłaszać prace, których obrona nastąpiła w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020.

Tematyka prac musi dotyczyć następujących zagadnień:

a. ekonomia, finanse i zarządzanie;
b. surowce, energetyka i ochrona środowiska;
c. rynek zdrowia;
d. technologie informatyczne i elektrotechnika;
e. konkurencyjność przemysłu maszynowego i badania materiałowe.

Termin zgłaszania prac do I rundy konkursu upływa 16 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i wymaganych dokumentów:

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-wspolpracy-miedzynarodowej/konkurs-progres3.html