Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020

Komunikat dotyczący wejścia w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020 [Więcej]


Call for Visiting Lecturers In November 2019 - Innovation Management

Zachęcamy do skorzystania z zaproszenia naszej uczelni partnerskiej z Nicei - IPAG Bussiness School [Więcej]


The International Week of Lapland UAS from 24.02. to 28.02.2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w International Week organizowanym przez naszą uczelnię partnerską w Finlandii [Więcej]


Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Od 3 lipca 2019 r. obowiązuje nowa wersja SZOOP PO WER.Zestawienie zawartych w nim zmian znajduje się pod poniższym... [Więcej]


International Training Week at the Romanian-American University, 28.10. - 01.11.2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w International Training Week organizowanym przez naszą uczelnię partnerską w Rumunii. Szczegóły oferty w naszym biurze. [Więcej]


Oferta STAFF TRAINING WEEKS 2019-2020 na Universidad Politecnica de Valencia (UPV) w Hiszpanii

Zapraszamy do zapoznania się z oferta szkoleń na najbliższy rok akademicki na Politechnice w Walencji w Hiszpanii.  [Więcej]


Brno International Week 2019 (BIW 2019), 14 - 17 October 2019

Wydział Biznesu i Zarządzania naszej uczelni partnerskiej w Brnie organizuje International Week. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Szczegóły oferty w naszym biurze. [Więcej]