Dział Mobilności Międzynarodowej

Do zadań Działu należy koordynacja działań związanych z realizacją współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami zagranicznymi w zakresie organizacji pobytu gości z zagranicy i obsługi wyjazdów zagranicznych, w tym pracowników Uczelni (naukowo-dydaktycznych, administracji) oraz osób niebędących pracownikami, doktorantów, studentów: