Bezkosztowe wydarzenia międzynarodowe o charakterze wirtualnym

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej ewidencjonuje wszystkie wydarzenia międzynarodowe o charakterze wirtualnym niezależnie czy dany udział wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty czy jest on bezkosztowy.

 

Osoba chcąca wziąć udział w jakimkolwiek bezkosztowym wydarzeniu o charakterze międzynarodowym winna wypełnić druk wniosku, który wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej co najmniej 7 dni roboczych przed terminem planowanego wydarzenia. Jedynie kompletny wniosek przedkładany jest do akceptacji Prorektorowi ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej.

 

Uwaga:

W oparciu o aktualne zasady funkcjonowania na terenie Uniwersytetu wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując obsługę w sposób zdalny. W komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji e-mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.