Przyjazdy z zagranicy

 

Od 1 września 2016r. Biuro Współpracy Międzynarodowej odpowiada za obsługę przyjazdów służbowych gości zagranicznych na Uczelnię.  

 

Jednostka organizacyjna Uniwersytetu, zapraszająca do siebie gościa zagranicznego, winna jako wnioskodawca złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej wniosek dotyczący przyjazdu z zagranicy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wizytę, tj. program pobytu, korespondencję dotyczącą przyjazdu gościa, itp. Wniosek winien być złożony w Biurze Współpracy Międzynarodowej co najmniej 14 dni roboczych przed datą wizyty gościa.

 

W oparciu o aktualne zasady funkcjonowania na terenie Uniwersytetu wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując obsługę w sposób zdalny. W komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

 

Kompletny wniosek przedkładany jest Prorektorowi ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej. Po zatwierdzeniu wniosku następuje jego realizacja (jeżeli dotyczy tj.: przygotowanie zaliczki na świadczenia wykazane we wniosku, przygotowanie diet dla gościa).

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną każda osoba przyjeżdzająca z zagranicy jest zobowiązana do:

1) przedłożenia w pierwszym dniu pobytu w Uniwersytecie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 lub załącznik nr 4 wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 8/22 z dnia 2 lutego 2022 roku (w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022);

2) zapoznania się i przestrzegania uregulowań oraz wymogów sanitarnych, w tym związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązujących w Polsce oraz wymogów i wytycznych obowiązujących w tym zakresie w Uniwersytecie.