Przejdź do menu Przejdź do treści

Opłata za uczestnictwo w konferencji / wydarzeniu międzynarodowym

Osoba ubiegająca się o wyjazd zagraniczny, w którym występuje konieczność uregulowania opłaty za uczestnictwo (np. opłaty za: publikację, uczestnictwo w konferencji/wydarzeniu międzynarodowym, itp.) winna wypełnić druk wniosku o wyjazd zagraniczny, który wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej co najmniej 14 dni roboczych przed terminem uregulowania opłaty (szczegóły procedowania opisane zostały w zakładce Uzyskanie zgody na wyjazd).

 

Warunkiem dokonania płatności za opłatę konferencyjną przez Uczelnię jest zaznaczenie przez Wnioskodawcę na wniosku o wyjazd zagraniczny w punkcie ,,Proszę o załatwienie następujących spraw” podpunktu przelew opłaty konferencyjnej.

 

W przypadku opłat grupowych za studentów czy doktorantów dopuszcza się możliwość złożenia wniosku grupowego przez opiekuna merytorycznego grupy, wówczas:

  1. we wniosku jako Wnioskodawca występuje opiekun merytoryczny grupy, który wpisuje swoje dane oraz liczbę osób, za które ma zostać uregulowana opłata  
  2. do wniosku należy dołączyć szczegółową listę osób, za które ma zostać uregulowana należność wraz ze specyfikacją kosztu przypadającego na osobę. Przy czym każda z osób wskazanych na liście wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie wyjazdów zagranicznych osób niebędących pracownikami Uniwersytetu oraz pracowników Uniwersytetu realizujących zadania związane z działalnością Uniwersytetu (zgodnie z zarządzeniem nr 159/19).

 

Opiekun merytoryczny grupy jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie kosztu.

 

Dokonując transakcji z zagranicznym kontrahentem należy dochować wszelkiej staranności, by na wystawionej fakturze znalazły się prawidłowe dane Uczelni:

Pełna nazwa: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH (lub UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE)

Adres: UL. 1 MAJA 50, 40-287 KATOWICE

NIP w formacie europejskim: PL 6340008825

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3