Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakup biletu lotniczego

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na obsługę Uczelni w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych, na podstawie zawartej umowy od dnia 30.07.2022r. obsługę w powyższym zakresie na rzecz Uczelni świadczyć będzie firma:

 

WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k.

z siedzibą w Tyczynie; adres: 36-020 Tyczyn, ul. Kielnarowa 108A

 

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00

 • telefony kontaktowe:  
 1.  +48 17 23 06 830
 2.  +48 17 23 06 846
 • adresy poczty elektronicznej:
 1. rzeszow@whynottravel.pl
 2. bok@whynottravel.pl

 

Poza godzinami pracy biura kontakt poprzez linię telefoniczną help-desk jest możliwy pod numerem: +48 570 055 600.  

 

W związku z powyższym od dnia 30.07.2022r. koszty zakupu biletów lotniczych nabywanych poza ww. wykonawcą nie będą rozliczane przez Uczelnię.

 

Z tytułu wykonywania świadczeń na rzecz Uczelni firmie WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. przysługuje poniższe wynagrodzenie (doliczane do ceny biletów lotniczych):

 • cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego międzynarodowego biletu lotniczego na połączenia w obrębie Europy: 59,00 PLN brutto
 • cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego międzynarodowego biletu lotniczego na połączenia wychodzące poza obręb Europy: 59,00 PLN brutto
 • cena  opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego międzynarodowego biletu u tzw. „taniego przewoźnika”: 49,00 PLN brutto.

 

Ponadto informujemy, iż występują cztery możliwości zakupu biletów lotniczych (poniżej opisano sposób postępowania), tj.:

1. Osoba planująca podróż zagraniczną sama robi rezerwację lotniczą w firmie WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. Forma płatności – faktura płatna przelewem przez Uniwersytet.

 • Osoba ta winna kolejno:
  • ustalić z firmą WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. połączenie, które chce wykupić
  • zrobić wstępną rezerwację
  • przesłać rezerwację do pracownika Biura Współpracy Międzynarodowej, z którym załatwia swój wyjazd
 • pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej dokonuje w  firmie WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. wykupu wybranego połączenia
 • WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. wystawia bilet i fakturę dla Uczelni
 • WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. przesyła bilet lotniczy zainteresowanej osobie planującej podróż zagraniczną.

2. Osoba planująca podróż zagraniczną sama robi rezerwację lotniczą w firmie WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. i we własnym zakresie płaci za fakturę planując rozliczenie podróży w Uniwersytecie.

(sytuacja ma miejsce, kiedy osoba nie ma zgody Rektora na podróż zagraniczną w momencie wykupu biletu, a zależy jej na preferencyjnych cenach połączeń lotniczych, bądź kiedy podróż ma charakter podróży prywatno-służbowej lub jest częściowo dofinansowana przez Uczelnię, np. wyjazdy w ramach programu Erasmus+)

 • Osoba ta winna kolejno:
  • ustalić z firmą WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. połączenie, które chce wykupić
  • wykupić bilet (uwaga: przed bezpośrednim wykupem biletu lotniczego należy skontaktować się z pracownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej, który potwierdza w firmie WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k., iż dana osoba jest pracownikiem Uczelni)
  • zapłacić należność z własnych środków (przelew, karta kredytowa – według zasad obowiązujących w firmie WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. w  konkretnym przypadku)
  • otrzymać bilet oraz fakturę wystawioną na Uczelnię przez firmę WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k.
  • przekazać bilet oraz fakturę do Biura Współpracy Międzynarodowej w momencie rozliczenia.

3. Pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej robią rezerwację lotniczą standardowymi liniami dla osoby planującej podróż zagraniczną, tj.:

 • pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej kolejno:
  • kontaktuje się z firmą WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. w celu podania terminu i miejsca podróży
  • po otrzymaniu propozycji połączeń z firmy WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k., pracownik kontaktuje się z wyjeżdżającą osobą, która dokonuje wyboru konkretnego połączenia
  • dokonuje rezerwacji biletu
  • po potwierdzeniu zgodności połączenia (akceptacji połączenia przez osobę wyjeżdżającą) przesyła do firmy WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. prośbę o wykup biletu
 • WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. wystawia bilet i fakturę dla Uczelni
 • bilet lotniczy przesłany zostaje zainteresowanej osobie planującej podróż zagraniczną przez pracownika Biura Współpracy Międzynarodowej.

4. Pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej kupują bilety tanich linii lotniczych. Forma płatności – faktura płatna przelewem przez Uniwersytet.

Dwie możliwe opcje:

możliwość 1:

 • osoba planująca podróż zagraniczną, chcąca odbyć podróż tanimi liniami lotniczymi, rozeznaje w firmie WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. połączenie, które planuje wykupić
 • przekazuje do Biura Współpracy Międzynarodowej szczegóły połączenia, tj.: linię lotniczą, połączenie, godziny przelotów, rodzaj i wagę bagażu
 • pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej przekazuje uzyskane dane do firmy WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. z prośbą o wykup biletu lotniczego
 • WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. wystawia bilet i fakturę dla Uczelni
 • bilet lotniczy przesłany zostaje zainteresowanej osobie planującej podróż zagraniczną przez pracownika Biura Współpracy Międzynarodowej.

 

możliwość 2:

 • pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej rozeznaje w firmie WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. połączenie, które planuje wykupić dla osoby planującej podróż zagraniczną
 • ustala z osobą planującą podróż szczegóły połączenia, tj.: linię lotniczą, połączenie, godziny przelotów, rodzaj i wagę bagażu
 • przekazuje dane do firmy WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. z prośbą o wykup biletu lotniczego
 • WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. wystawia bilet i fakturę dla Uczelni
 • bilet lotniczy przesłany zostaje zainteresowanej osobie planującej podróż zagraniczną przez pracownika Biura Współpracy Międzynarodowej. 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3