Dokumenty do pobrania

  • wniosek o wyjazd zagraniczny (pobierz)
  • oświadczenie (stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 98/2020)
  • wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu ERASMUS+ (pobierz)
  • Mobility Agreement dla pracowników wyjeżdżających w celach dydaktycznych (pobierz)
  • potwierdzenie pobytu i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (pobierz)
  • oświadczenie Uczestnika w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy (pobierz)
  • druk rachunku bankowego (pobierz)