Przejdź do menu Przejdź do treści

Warunki formalne przed wyjazdem

Zgłoszenie pracownika powinno zawierać:

  • wniosek o wyjazd zagraniczny
  • wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu Erasmus+
  • potwierdzenie przyjęcia przez instytucję partnerską w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych z planowanym terminem pobytu
  • Mobility Agreement dla pracowników wyjeżdżających w celach dydaktycznych, zaakceptowany przez instytucję partnerską
  • wzór rachunku bankowego

Aktualne wzory dokumentów wyjazdowych są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania. TUTAJ


Mobility Agreement powinien spełniać podstawowe kryteria jakościowe, tj. obowiązkowo zawierać wszystkie wymagane dane, jasno określone zakładane cele nauczania, opis planowanych zajęć, sprecyzowane oczekiwania dot. spodziewanych rezultatów wyjazdu i/lub wartość dodaną, którą pobyt w uczelni partnerskiej przyniesie pracownikowi, uczelni wysyłającej i uczelni przyjmującej.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Programów Międzynarodowych nie później niż 30 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.

Ponadto, pracownik musi zakupić bilet lotniczy oraz odpowiednią polisę ubezpieczeniową obejmującą koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz assistance medyczny.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3