Dokumenty do pobrania

Formularz aplikacyjny

Zgodę właściwego dziekana na wyjazd na praktykę w ramach umowy trójstronnej

Potwierdzenie przedsiębiorstwa o przyjęciu na praktykę

Informacja MSZ (bezpieczny wyjazd)

Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki