Informacje ogólne

Studenci oraz absolwenci, którzy wykorzystali już swój kapitał miesięcy we ramach programu Erasmus+ lub których praktyka nie spełnia warunków programu Erasmus+ mogą wyjechać na praktykę w ramach umowy trójstronnej.

W przypadku studentów praktyka, za zgodą dziekana/promotora, może zostać uznana jako praktyka obowiązkowa. 

Rekrutacja na praktyki ma charakter ciągły.

Absolwenci  tzw. "recent graduates", którzy planują wyjazd na praktykę będą mieli możliwość jego realizacji pod warunkiem zakwalifikowania się na wyjazd na ostatnim roku swoich studiów.

English version HERE