Rekrutacja na wyjazd do University of Montenegro w Czarnogórze

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o stypendium na wyjazd  w roku akademickim 2022/2023.

 

University of Montenegro, Podgorica, Czarnogóra.

Warunki finansowe: Dofinansowanie

Link do strony uczelni oraz oferty przedmiotów z Wydziału Ekonomii na poziomie licencjata

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6530-informacije-za-studente-koji-dolaze-na-razmjenu-na-ucg-information-for-incoming-students

 

Ważne: W związku z ograniczeniami spowodowanymi przez Covid-19, ostateczna kwalifikacja nastąpi po zaakceptowaniu nominowanego studenta przez uczelnię partnerską. Student jest uprawniony do otrzymania stypendium tylko w sytuacji, gdy będzie studiował w kraju uczelni przyjmującej.  

Do rekrutacji możesz przystąpić jeśli jesteś studentem:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • 1. roku studiów I stopnia- wyjazd tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego
 • 2. roku studiów I stopnia- wyjazd w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego
 • oraz posiadasz średnią 3,5 z wszystkich zamkniętych semestrów do semestru zimowego włącznie
 • oraz otrzymasz rekomendację właściwego Prodziekana oraz Promotora (w przypadku mobilności na ostatnim semestrze)

Proces aplikacyjny

Zaaplikuj już teraz przesyłając do dnia 30 kwietnia 2022 r. komplet poniższych dokumentów  skanem na adres erasmus@ue.katowice.pl:

 • certyfikat lub zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem (patrz: dokumenty do pobrania)
 • list motywacyjny w j. angielskim (na 1 stronę A4)
 • Transcript of Records w j. angielskim z Dziekanatu

Etapy procesu aplikacyjnego

 • weryfikacja dokumentów aplikacyjnych przez BWM
 • weryfikacja przez Dziekanat Kolegium Studiów średniej ocen z wszystkich zamkniętych semestrów (do semestru zimowego włącznie)
 • otrzymanie przez BWM rekomendacji Prodziekana
 • rozmowa kwalifikacyjna studentów z rekomendacją BWM i Prodziekana (najprawdopodobniej online).

Po uzyskaniu z BWM informacji o niezakwalifikowaniu do wyjazdu z powodów formalnych, przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W tym celu należy napisać podanie do Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej i przesłać droga mailową na adres BWM. Wszystkie pisma będą wcześniej opiniowane przez BWM oraz odpowiedniego Prodziekana.

Kryteria oceny procesu aplikacyjnego

I etap

 • list motywacyjny - maks. 5 punktów
 • średnia ocen = liczba punktów

II etap rekrutacji

 • rozmowa kwalifikacyjna – maks. 5 punktów

 

English version here