Rekrutacja na wyjazd do University of Montenegro w Czarnogórze

 

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim 2021/2022 została zakończona!

 

Szanowni Studenci!

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na wyjazd ze stypendium w ramach Programu Erasmus+ z Krajami Partnerskimi w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 do uczelni University of Montenegro, Podgorica, Czarnogóra.

 

Warunki finansowe: Dofinansowanie

Link do strony uczelni oraz oferty przedmiotów z Wydziału Ekonomii na poziomie licencjata

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6530-informacije-za-studente-koji-dolaze-na-razmjenu-na-ucg-information-for-incoming-students

 

Ważne: W związku z ograniczeniami spowodowanymi przez Covid-19, ostateczna kwalifikacja nastąpi po zaakceptowaniu nominowanego studenta przez uczelnię partnerską. Student jest uprawniony do otrzymania stypendium tylko w sytuacji, gdy będzie studiował w kraju uczelni przyjmującej.  

 

Do rekrutacji możesz przystąpić jeśli jesteś studentem:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • 2. i 3. roku studiów I stopnia
 • 3. i 5. semestru 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunku Logistyka
 • oraz posiadasz średnią 3,5 z wszystkich zamkniętych semestrów do semestru letniego włącznie
 • oraz otrzymasz rekomendację właściwego Prodziekana oraz Promotora (w przypadku mobilności na ostatnim semestrze)

Uwaga: Jeśli realizujesz obecnie mobilność w ramach Programu Erasmus+ nie możesz przystąpić do rekrutacji.

Proces aplikacyjny

Zaaplikuj już teraz przesyłając komplet poniższych dokumentów skanem w jednym pliku Pdf na adres erasmus@ue.katowice.pl w terminie do 10 października 2021 r.

 • certyfikat lub zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem (patrz: dokumenty do pobrania)
 • list motywacyjny w j. angielskim (na 1 stronę A4)
 • Transcript of Records w j. angielskim z Dziekanatu

Etapy procesu aplikacyjnego

 • weryfikacja dokumentów aplikacyjnych przez BWM
 • weryfikacja przez Dziekanat Kolegium Studiów średniej ocen z wszystkich zamkniętych semestrów (do semestru letniego włącznie)
 • otrzymanie przez BWM rekomendacji Prodziekana
 • rozmowa kwalifikacyjna studentów z rekomendacją BWM i Prodziekana (najprawdopodobniej online).

Po uzyskaniu z BWM informacji o niezakwalifikowaniu do wyjazdu z powodów formalnych, przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W tym celu należy napisać podanie do Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej i przesłać droga mailową na adres BWM. Wszystkie pisma będą wcześniej opiniowane przez BWM oraz odpowiedniego Prodziekana.

Kryteria oceny procesu aplikacyjnego

I etap

 • list motywacyjny - maks. 5 punktów
 • średnia ocen = liczba punktów

II etap rekrutacji

 • rozmowa kwalifikacyjna – maks. 5 punktów

Harmonogram rekrutacji

 • 1 – 10 października 2021 r. - etap przesłania dokumentów aplikacyjnych do BWM
 • 11 – 12 października 2021 r. - weryfikacja formalna przesłanych dokumentów aplikacyjnych, weryfikacja średniej oraz rekomendacja Prodziekana Kolegium Studiów
 • 12 października 2021 r. - informacja e-mailowa dot. wstępnej kwalifikacji i terminu rozmowy kwalifikacyjnej
 • 13 – 14 października 2021 r. - rozmowa kwalifikacyjna
 • 15 października 2021 r. - ogłoszenie wyników e-mailem

 

Zapraszamy!

English version here