Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022! Recruitment for the academic year 2021/2022!

Rekrutacja główna na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 została zakończona 14 marca 2021.

Recruitment for the Erasmus+ scholarships for the academic year 2021/22 was finished on the 14th of March.

__________________________________________________________________________________________________

Zanim przystąpisz do rekrutacji, zapoznaj się z poniższymi informacjami (ostatnia aktualizacja 1.03.2021):

Before you start your application, read carefully information given below (last update: 1.03.2021):

 

Formalne kryteria rekrutacji 2021/2022

Formal rules of recruitment 2021/2022

 

__________________________________________________________________________________________________

Zapoznaj się z listą uczelni partnerskich:

(ostatnia aktualizacja 1.03.2021)

Have a close look at the list of available partner universities:
(last update: 1.03.2021)  

 

Lista uczelni z językiem wykładowym angielskim (EXCEL z filtrami)
Offer of universities with English as a language of instruction (EXCEL with filters)

Lista uczelni z językiem wykładowym angielskim (PDF)
Offer of universities with English as a language of instruction (PDF)

Lista uczelni z językiem wykładowym kraju docelowego (i angielskim) (EXCEL z filtrami)
Offer of universities with native language as a language of instruction (and English)EXCEL with filters)

Lista uczelni z językiem wykładowym kraju docelowego (i angielskim) (PDF)
Offer of universities with native language as a language of instruction (PDF)

_________________________________________________________________________________________________

Wypełnij wniosek online (do 14 marca do 23:59).

Fill in the online application form (till the 14th of March till 23:59).


Formularz aplikacyjny online 

Online application form

 

Uwaga! W przypadku problemów ze złożeniem formularza aplikacyjnego proszę odświeżyć system (klawisz F5) oraz sprawdzić rozmiar załączników (zdjęcie/ certyfikat językowy >500kB). W przypadku dalszego niepowodzenia prosimy o zrobienie print screenów z każdej strony formularza oraz wysłanie ich mailem na adres: erasmus@ue.katowice.pl

Important notice! In case of problems with submitting your online application form please refresh the system (F5 button) and check the size of the attachements (photo/language certificate >500kB). In case of continued problems please make a print screen from each page of the application form and send them to the e-mail address: erasmus@ue.katowice.pl

___________________________________________________________________________________________________

Inne dokumenty

Other documents

Wzór zaświadczenia o znajomości języka wykładowego uczelni/ Template of the language skills confirmation

W celu uzyskania zaświadczenia skontaktuj się drogą mailową bezpośrednio ze swoim lektorem /
In order to get the confirmation please write an email directly to your language instructor.

Zapraszamy do aplikowania!

We strongly encourage you to apply for the Eramsus+ scholarship!