Dodatkowa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/2021! Additional recruitment for spring semester 2020/2021!

 

Już 12 października 2020 rusza rekrutacja dodatkowa na wyjazdy w semestrze letnim 2020/2021!

Sprawdź dokąd możesz wyjechać i złóż wniosek online najpóźniej do 21 października do godz. 12:00.

 

Additional recruitment for Erasmus+ scholarships for spring semester 2020/2021 will start on the 12th of October!

Check the available destinations and submit the application  form online till the 21st of October till 12:00 (noon).

 

Zanim przystąpisz do rekrutacji, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Before you apply read carefully information listed below:

 

UWAGA!

W tej rekrutacji dostępne są  TYLKO UCZELNIE WSKAZANE PONIŻEJ W PLIKACH "LISTA UCZELNI...", pomimo że w formularzu aplikacyjnym online będą widoczne wszystkie uczelnie partnerskie.

Aplikując online zaznacz Kierunek/ Poziom studiów/ Rok studiów jako STUDENT Z MARCA 2020 r. (tylko wtedy pojawią się właściwe uczelnie), natomiast w uwagach wpisz bieżące informacje nt.  Kierunku/ Poziomu studiów/ Roku studiów (jako STUDENT Z PAŹDZIERNIKA 2020 r.).

Informacja nie dotyczy studentów Mercuri. 

Important!

In the additional recruitment you can choose only the universities listed in the file, although in the application form you will see the list of all partner universities.

In the application form you mark your Major/ Level of Studies/ Year of Studies accordingly to your situation from March 2020 (only this way the system will show you the correct universities you can apply for). In the field for REMARKS you need to write your current Major/ Level of Studies/ Year of Studies (your situation valid for October 2020).

This information does not apply to MERCURI students.

 

Zasady rekrutacji dodatkowej na semestr letni 2020/2021

Rules of additional recruitment 2020/2021 

 

Listy uczelni dostępnych w rekrutacji dodatkowej/ Lists of universities available in the additional recruitment:

Lista uczelni z językiem wykładowym angielskim (EXCEL z filtrami)/ Offer of universities with English as a language of instruction (EXCEL with filters)

Lista uczelni z językiem wykładowym angielskim/ Offer of universities with English as a language of instruction- Pdf

Lista uczelni z językiem wykładowym kraju docelowego (i angielskim)/ Offer of universities with native language as a language of instruction (and English)- Excel z filtrami/Excel with filters

Lista uczelni z językiem wykładowym kraju docelowego (i angielskim)/ Offer of universities with native language as a language of instruction- Pdf

 

Link do formularza aplikacyjnego online:

Link to the online application form:

 

Online application form

 

Link będzie aktywny do 21 października 2020, godz. 12:00.

The link will be available till the 21st of October 2020, 12:00 (noon).

 

Template of the language skills confirmation:

Wzór zaświadczenia o znajomości języka wykładowego uczelni

 

Zapraszamy do aplikowania!

We stronly encourage you to apply for the Eramsus+ scholarship!