Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

 

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja dodatkowa już się zakończyła.
Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji głównej, która odbędzie się w marcu 2021r.
Rekrutacja będzie obejmować wyjazdy na semestr zimowy i letni roku akademickiego 2021/2022. 
Szczegółowe informacje udzielone zostaną w styczniu 2021r.

 

We kindly inform you that the additional recruitment has already ended.
We invite you to take part in the main recruitment, which will take place in March 2021.
Recruitment will include mobility for the winter and summer semesters of the academic year 2021/2022.
Detailed information will be provided in January 2021.