Obecnie nie przeprowadzamy żadnej rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+