Kontakt

W związku z wprowadzeniem działań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa
SARS-CoV-2 kontakt z pracownikami Biura Współpracy Międzynarodowej jest możliwy tylko drogą mailową.


Biuro Współpracy Międzynarodowej

Dział Programów Międzynarodowych

erasmus@ue.katowice.pl

ul. 1 Maja 50

Budynek: R; pok. 1/26

40-287 Katowice

 

Patrycja Macioł

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

patrycja.maciol@ue.katowice.pl

+ 48 32 257 7386

 Budynek: R; pok. 1/23

 

Osoby kontaktowe:

 

Marta Babuchowska

+ 48 32 257 7122

Budynek: R; pok. 1/26

 

Anna Leśniok

+ 48 32 257 7125

Budynek: R; pok. 1/26

 

Patrycja Świerkot 

+ 48 32 257 7024

Budynek: R; pok. 1/26