Przejdź do menu Przejdź do treści

Stypendium DAAD na semestr zimowy roku akademickego 2024/2025

 

Rekrutacja na wyjazd w semestrze zimowym 2024/2025 została rozpoczęta!

 

Szanowni Studenci

Mamy ogromną przyjemność ogłosić rekrutację na wyjazd ze stypendium oferowanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) do Hochschule Darmstadt w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025.

DAAD oferuje wysokie stypendium, tj. 850 EUR na miesiąc.

Regulamin realizacji_DAAD

Ważne linki:

https://international.h-da.de/en/1/single-view-news/daad-scholarships-for-an-exchange-semester-at-h-da

https://fbw.h-da.de/en/prospective-students/business-administration-bsc/curriculum (Business Department, poziom licencjata lub magistra, język wykładowy niemiecki i/lub angielski)

Warunki formalne

Do rekrutacji możesz przystąpić jeśli jesteś studentem:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • 2. roku studiów I stopnia
 • 1. roku studiów II stopnia
 • posiadasz średnią 3,5 z wszystkich zamkniętych semestrów do semestru zimowego włącznie
 • otrzymasz rekomendację właściwego Prodziekana

Uwaga: Jeśli realizujesz obecnie mobilność w ramach Programu Erasmus+ lub innych programów realizowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej, nie możesz przystąpić do rekrutacji.

 

Proces aplikacyjny

Zaaplikuj już teraz przesyłając komplet poniższych dokumentów skanem w jednym pliku Pdf na adres erasmus@ue.katowice.plw terminie do 2 kwietnia 2024 r.

 • formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem (patrz: załącznik)
 • certyfikat z języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum B2 (nie starszy niż sprzed 2 lat)
 • list motywacyjny w j. angielskim (na 1 stronę A4)
 • Transcript of Records w j. angielskim z Dziekanatu

 

Etapy procesu aplikacyjnego

 • weryfikacja dokumentów aplikacyjnych przez BWM
 • weryfikacja przez Dziekanat Kolegium Studiów średniej ocen z wszystkich zamkniętych semestrów (do semestru zimowego włącznie)
 • otrzymanie przez BWM rekomendacji Prodziekana
 • rozmowa kwalifikacyjna (przewidziana na 3 oraz 4 kwietnia 2024 r.)

Po uzyskaniu z BWM informacji o niezakwalifikowaniu do wyjazdu z powodów formalnych, przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W tym celu należy napisać podanie do Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej i przesłać drogą mailową na adres BWM. Wszystkie pisma będą wcześniej opiniowane przez BWM oraz odpowiedniego Prodziekana.

 

Kryteria oceny procesu aplikacyjnego

I etap

 • list motywacyjny - maks. 5 punktów
 • średnia ocen = liczba punktów

II etap rekrutacji

 • rozmowa kwalifikacyjna – maks. 5 punktów

 

Wyniki zostaną ogłoszone 5 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy!

English version HERE

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3