Rekrutacja na wyjazdy w semestrze zimowym lub letnim 2022/2023

 

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze zimowym lub letnim 2022/2023 została rozpoczęta!

 

Szanowni Studenci,

serdecznie zapraszamy do aplikowania na wyjazd  w ramach umów bilateralnych (bez stypendium) w semestrze zimowym lub letnim w roku akademickim 2022/2023 do uczelni zgodnie z poniższą tabelą: 

                                     Uczelnie partnerskie

LPKraj/ uczelniaPoziom studiówLiczba miejscSemestr mobilnościTermin aplikacji w UEKatLinkiJęzyk wykładowy
1.Chile, Universidad Finis Terraepierwszy2letni30.04.2022Fact sheetjęzyk angielski i hiszpański
2.Korea Płd., Ajou Universitypierwszy2letni30.04.2022

International Affairs

Fact sheet

 

j. angielski
3.Korea Płd., SolBridge International School of Business Woosong Universitypierwszy lub drugi2zimowy lub letni30.04.2022Exchange programsj. angielski
4.Tajwan, College of Management, National Taiwan Universitypierwszy lub drugi2letni30.04.2022

International Affairs

j. angielski
5.Tajwan, National Cheng Kung Universitypierwszy2letni30.04.2022

Fact sheet

j. angielski

Ważne: W związku z ograniczeniami spowodowanymi przez Covid-19, ostateczna kwalifikacja nastąpi po zaakceptowaniu nominowanego studenta przez uczelnię przyjmującą. Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej lub w całości na kampusie. Prosimy o zapoznanie się z obostrzeniami wjazdowymi do poszczególnych krajów (np. obowiązkowa kwarantanna po wjeździe do kraju uczelni przyjmującej).

Warunki formalne

Do rekrutacji możesz przystąpić jeśli jesteś studentem:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • 1. roku studiów I stopnia- wyjazd tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego
 • 2.roku studiów I stopnia- wyjazd w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego
 • 3. roku studiów I stopnia (za wyjątkiem studentów 3,5- letniego Kierunku Logistyka)- wyjazd tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pod warunkiem rozpoczęcia studiów II stopnia w UEKat)
 • 1. roku studiów II stopnia- wyjazd w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego, także absolwenci studiów licencjackich innych uczelni
 • 1. semestru 1,5- letnich studiów magisterskich Kierunku Logistyka- wyjazd w semestrze zimowy lub letnim kolejnego roku akademickiego
 • oraz posiadasz średnią 3,5 z wszystkich zamkniętych semestrów do semestru poprzedzającego rekrutację włącznie
 • otrzymasz rekomendację Prodziekana Kolegium Studiów oraz Promotora (jeśli mobilność odbędzie się na ostatnim semestrze studiów)

Proces aplikacyjny

Zaaplikuj już teraz do jednej z oferowanych uczelni, przesyłając komplet poniżej wskazanych dokumentów (w skanie)

w terminie wskazanym powyżej przy każdej z uczelni na adres erasmus@ue.katowice.pl

 • formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem (patrz: dokumenty do pobrania)
 • certyfikat lub zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość j. angielskiego i/lub hiszpańskiego na poziomie B2 (patrz: wymóg językowy-USA)
 • list motywacyjny w j. angielskim (na 1 stronę A4)
 • transcript of records w j. angielskim z Dziekanatu Kolegium Studiów

Etapy weryfikacji

 • weryfikacja dokumentów aplikacyjnych przez BWM
 • weryfikacja przez Dziekanat Kolegium Studiów średniej ocen z wszystkich zamkniętych semestrów do momentu ogłoszenia bieżącej rekrutacji
 • otrzymanie przez BWM pełnej bądź warunkowej rekomendacji Prodziekana Kolegium Studiów
 • rozmowa kwalifikacyjna studentów z rekomendacją BWM i Prodziekana

Po uzyskaniu z BWM informacji o niezakwalifikowaniu do wyjazdu z powodów formalnych, przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W tym celu należy napisać podanie do Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej i przesłać drogą mailową na adres BWM. Wszystkie pisma będą wcześniej opiniowane przez BWM oraz odpowiedniego Prodziekana.

Kryteria oceny procesu aplikacyjnego

I etap rekrutacji

 • list motywacyjny - maks. 5 punktów
 • średnia ocen = liczba punktów

II etap rekrutacji

 • rozmowa kwalifikacyjna – maks. 5 punktów

 

Zapraszamy do aplikowania!

English version HERE