Rekrutacja na rok 2020/21

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią CoVID-19 rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 nie odbyła się.  

Recruitment for the winter semester of the academic year 2020/2021 

The recruitment for the winter semester was cancelled due to the uncertain situation related to the pandemic of CoVID-19. 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Recruitment for the spring semester of the academic year 2020/2021- English version available HERE

W związku z obostrzeniami i zróżnicowaną sytuacją epidemiczną w poszczególnych krajach, Biuro Współpracy Międzynarodowej zdecydowało na przeprowadzenie rekrutacji na zasadach indywidualnych.

Studentów zainteresowanych wyjazdem prosimy o bezpośredni kontakt z BWM na adres erasmus@ue.katowice.pl.

Na podstawie indywidualnego zgłoszenia mailowego, BWM wstępnie zweryfikuje kandydata oraz  prześle zapytanie do uczelni partnerskiej w sprawie możliwości przyjęcia studenta i kryteriów jakie musi spełnić (w szczególności należy wziąć pod uwagę terminy nominacji i aplikacji konkretnej uczelni przyjmującej).

 

Kryteria formalne UE Katowice:

1. Średnia ocen z wszystkich zamkniętych semestrów- 3,5.

2. Rekomendacja Dziekana/ Promotora (w przypadku wyjazdu na ostatnim semestrze).

3. Rozliczone wszystkie wyjazdy do momentu przesłania mailowego zgłoszenia.

4. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

5. Certyfikaty językowe, aplikacja, list motywacyjny oraz inne wymagane dokumenty- po wstępnej weryfikacji kandydatury w BWM.

6. Pozytywnie oceniona rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego (przeprowadzona w BWM).

 

Wstępna lista uczelni partnerskich:

1. National Taiwan University, Tajwan

https://oia.ntu.edu.tw/apply-to-ntu/incoming-exchange-student/2020_2021_Admission/application-exchange-students-20182019

2. Ajou University, Korea Płd.

https://www.ajou.ac.kr/oia/incoming/exchange-overview.do

3. Solbridge International School of Business, Korea Płd. 

https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge0402

4. Saint Petersburg State University of Economics, Rosja 

http://en.unecon.ru/admission/exchange

5. Ryukoku University, Japonia 

https://intl.ryukoku.ac.jp/english/html/s_exchange_02.html

6. Jindal School of Management at the University of Texas at Dallas, USA 

https://www.utdallas.edu/ea/incoming-students/

 

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami poprzednich stypendystów. 

 

Dane do kontaktu:

Patrycja Świerkot

+48 32 257 7024

erasmus@ue.katowice.pl