Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim 2021/2022

 

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim 2021/2022 została zakończona!

 

Szanowni Studenci

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na wyjazd w ramach umów bilateralnych (bez stypendium) w semestrze letnim roku akademicki 2021/2022 do uczelni zgodnie z poniższą listą:

 1. Saint Petersburg State University of Economics, Rosja, poziom licencjata i magistra
  więcej informacji: en.unecon.ru/academics/international-semester
 2. Ajou University, Korea Płd., poziom licencjata
  więcej informacji: oia.ajou.ac.kr/oia/incoming/english-course.do
 3. SolBridge International School of Business Woosong University, Korea Płd., poziom licencjata i magistra
  więcej informacji: fact sheet

Ważne: W związku z ograniczeniami spowodowanymi przez Covid-19, ostateczna kwalifikacja nastąpi po zaakceptowaniu nominowanego studenta przez uczelnię partnerską. Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej. Prosimy o zapoznanie się z obostrzeniami wjazdowymi do poszczególnych krajów.

Warunki formalne

Do rekrutacji możesz przystąpić jeśli jesteś studentem:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • 2. i 3. roku studiów I stopnia
 • 1. i 2. roku studiów II stopnia (także absolwenci studiów licencjackich innych uczelni)
 • 3. i 5. semestru 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunku Logistyka
 • 2. semestru 1,5-letnich studiów magisterskich na kierunku Logistyka
 • oraz posiadasz średnią 3,5 z wszystkich zamkniętych semestrów do semestru letniego włącznie
 • otrzymasz rekomendację Prodziekana Kolegium Studiów oraz Promotora (jeśli jesteś studentem ostatniego roku)

Studenci realizujący obecnie mobilność w ramach Programu Erasmus+ nie mogą przystąpić do rekrutacji. 

Proces aplikacyjny

Zaaplikuj już teraz do jednej z oferowanych uczelni, przesyłając w terminie do 10 października 2021 r. skanem w jednym pliku Pdf na adres erasmus@ue.katowice.pl komplet poniższych dokumentów: 

 • formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem (patrz: dokumenty do pobrania)
 • certyfikat lub zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość j. angielskiego na poziomie B2
 • list motywacyjny w j. angielskim (na 1 stronę A4)
 • transcript of records w j. angielskim z Dziekanatu Kolegium Studiów

Etapy weryfikacji

 • weryfikacja dokumentów aplikacyjnych przez BWM
 • weryfikacja przez Dziekanat Kolegium studiów średniej ocen z wszystkich zamkniętych semestrów (do semestru letniego włącznie)
 • otrzymanie przez BWM rekomendacji Prodziekana Kolegium Studiów
 • rozmowa kwalifikacyjna studentów z rekomendacją BWM i Prodziekana (najprawdopodobniej online)

Po uzyskaniu z BWM informacji o niezakwalifikowaniu do wyjazdu z powodów formalnych, przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W tym celu należy napisać podanie do Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej i przesłać drogą mailową na adres BWM. Wszystkie pisma będą wcześniej opiniowane przez BWM oraz odpowiedniego Prodziekana.

Kryteria oceny procesu aplikacyjnego

I etap rekrutacji

 • list motywacyjny - maks. 5 punktów
 • średnia ocen = liczba punktów

II etap rekrutacji

 • rozmowa kwalifikacyjna – maks. 5 punktów

Harmonogram rekrutacji

 • 1 października – 10 października 2021 r. - etap przesłania dokumentów aplikacyjnych do BWM
 • 11 – 12 października 2021 r. - weryfikacja formalna przesłanych dokumentów aplikacyjnych, weryfikacja średniej oraz rekomendacja Prodziekana Kolegium Studiów
 • 12 października 2021 - informacja e-mailowa dot. wstępnej kwalifikacji i terminu rozmowy kwalifikacyjnej
 • 13 – 14 października 2021 r. - rozmowa kwalifikacyjna
 • 15 października 2021 r. - ogłoszenie wyników e-mailem   

Zapraszamy do aplikowania!

English version HERE