Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

 

Ze względu na niestabilną sytuację związaną z pandemią COVID-19 rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 została odwołana.  Rekrutacja na semestr letni zostanie najprawdopodobniej uruchomiona tylko do krajów azjatyckich i Rosji, jednakże ostateczna decyzja zostanie uzależniona od bieżących obostrzeń w kraju docelowym.

 

The recruitment for the winter semester of the academic year 2021/2022 was cancelled due to the uncertain situation related to the pandemic of COVID-19. The recruitment for the spring semester will be organized only to the partner universities in Asia and Russia, however the final decision will depend on the current restrictions in a particular country. 

 

Dane do kontaktu:

Contact details:

Patrycja Świerkot

+48 32 257 7024

erasmus@ue.katowice.pl