Bieżąca rekrutacja (rok 2019/2020)/ Recruitment for the academic year 2019/2020

 

Szanowni Studenci

Dear Students

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o wyjazd w ramach umów bilateralnych (bez stypendium) na rok akademicki 2019/2020 do uczelni zgodnie z załącznikiem lista uczelni  tutaj.

We kindly invite you to apply for a place within Bilateral Agreement (without financing) for the academic year 2019/2020 to the following partner universities. List available here.

 

Harmonogram rekrutacji

11 – 15 marca 2019 r. - etap przesłania aplikacji do BWM

(uwaga: termin aplikacji przedłużony do 18 marca 2019 r./ application deadline till 18 March 2019)

17 marca 2019 r. - weryfikacja formalna przesłanych dokumentów aplikacyjnych (przedłużona do 19 marca 2019 r./ formal verification of application documents till the 19 March 2019)

17 marca 2019 r. - informacja e-mailowa dot. zakwalifikowania do rozmów kwalifikacyjnych (przedłużona do 20 marca 2019 r./ e-mail with an invitation for an interview till the 20 March 2019)

18 – 19 marca 2019 r. – rozmowy kwalifikacyjne (przedłużone do 21 - 22 marca 2019 r.,/ interview between 21 - 22 March 2019)

20 marca 2019 r. – ogłoszenie wyników e-mailem (przedłużone do 22 marca 2019 r./ final selection information on 20 March 2019)

 

Zasady rekrutacji

Do rekrutacji mogą przystąpić studenci:

·            studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;

·            1 i 3 roku studiów I stopnia – wyjazd możliwy tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (studenci Kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomii- patrz poniżej)

·            2 roku studiów I stopnia – wyjazd możliwy w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego

·            1 roku studiów I stopnia Kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomii- wyjazd możliwy tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego

·            2 roku studiów I stopnia Kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomii- wyjazd możliwy w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego

·            1 roku studiów II stopnia – wyjazd na semestr zimowy lub letni (studenci Kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomii- patrz poniżej);

·            1 semestru studiów II stopnia Kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomii– wyjazd na semestr zimowy lub letni;

 

Warunki formalne

- średnia minimum 3,5 z wszystkich zamkniętych semestrów poprzedzających rekrutację (potwierdzona na piśmie przez Dziekanat- patrz: dokumenty do pobrania)

- potwierdzona znajomość języka na poziomie B2 (dla krajów takich jak Chile, Korea Płd., Tajwan)

- potwierdzona znajomość języka wykładowego C1 przez instytucję certyfikującą- tylko uczelnia w USA  (jeśli student nie posiada takiego certyfikatu, proszę o kontakt z BWM)

- formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem (patrz: dokumenty do pobrania)

- zgoda właściwego Prodziekana na wyjazd (patrz- dokumenty do pobrania)

- zgoda Promotora w przypadku studentów, którzy chcą odbyć wyjazd na swoim ostatnim semestrze studiów (patrz- dokumenty do pobrania)

- pismo studenta z informacją o posiadaniu środków finansowych na wyjazd i pobyt w uczelni partnerskiej

- list motywacyjny w j. angielskim (na 1 stronę A4)

- transcript of records w j. angielskim z Dziekanatu (przebieg studiów z przedmiotami, ocenami i liczbą punktów ECTS)

 

Komplet powyższych dokumentów należy przesłać skanem w jednym pliku na adres patrycja.swierkot@ue.katowice.pl w terminie do 18 marca 2019 r.

 

I etap rekrutacji

Punktacja

a)       5 punktów - list motywacyjny

b)      liczba punktów = średnia ocen (średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację)

Osoby, które pozytywnie przejdą etap formalny rekrutacji, zostaną zakwalifikowane do rozmów kwalifikacyjnych w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

II etap rekrutacji

Punktacja

5 punktów- rozmowa kwalifikacyjna