Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje ogólne

W ramach umów bilateralnych istnieje możliwość wyjazdu w celu zrealizowania semestru studiów lub dwóch (w ramach jednego roku akademickiego) w jednej z partnerskich uczelni w kraju nienależącym do Unii Europejskiej. Student zostaje zwolniony z opłaty za czesne w uczelni partnerskiej, jednakże cały pobyt pokrywa z własnych środków.

 Główne zalety wyjazdu:

  • możliwość wyjazdu do krajów i uczelni poza UE, których nie ma w ofercie stypendialnej innych Programów (np. Korea Południowa, Chile, Tajwan, USA, Japonia, Kolumbia, itp.);
  • odbycie studiów w całkowicie odmiennym od polskiego i europejskiego systemie nauczania
  • możliwość odkrycia innej kultury oraz języka;
  • zdobycie doświadczenia w innym środowisku oraz obserwacja innego rynku pracy;
  • poszerzenie horyzontów oraz perspektyw.

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą wyjazdów w ramach umów bilateralnych proszone są o szczegółowe zapoznanie się z ofertą dydaktyczną, warunkami studiowania oraz kosztami dojazdu oraz pobytu w uczelni przyjmującej.

English version HERE

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca