Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia

Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia jest jednostką administracyjną podległą Prorektorowi ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej. 

W strukturze Biura znajdują się:

  • Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia,
  • Dział Planowania Dydaktyki.