Przejdź do menu Przejdź do treści

Pełnomocnik Rektora ds. Zarządzania Jakością

 

dr Krzysztof Niestrój, prof. UE

Kontakt:

e-mail: krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl

telefon: +48 32257-7301

 

Zarządzenie Nr 137/20 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora ds. Zarządzania Jakością 

 

Do zadań Pełnomocnika w zakresie zarządzania jakością kształcenia należy:

a) opracowanie, wdrażanie oraz nadzór nad elementami uczelnianego systemu zapewniania i oceny jakości kształcenia (ankietyzacja, hospitacja, ocena pracowników, rozwój interdyscyplinarności w nauczaniu);

b) koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia;

c) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu podczas akredytacji;

d) angażowanie pracowników, studentów oraz przedstawicieli otoczenia w prace na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia;

e) ocena i wnioskowanie w sprawie bieżącego uzupełniania wyposażenia sal dydaktycznych i audytoryjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne wspierające proces kształcenia, a także wprowadzania i doskonalenia narzędzi informatycznych wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3