Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Zarządzenie Nr 124/22 w sprawie ustalenia składu i określenia zakresu zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Na kadencję władz 2020-2024 został powołany następujący skład członków UKJK:

5) dr hab. Monika Klimontowicz; prof. UE

6) dr hab. Jan Kozak; prof. UE

7) dr hab. Renata Pęciak; prof. UE

8) dr hab. Izabella Steinerowska-Streb; prof. UE

9) dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz; prof. UE

10) dr hab. Izabela Sztangret; prof. UE

11)  dr hab. Artur Walasik; prof. UE

12) dr inż. Kamila Bartuś;

13) dr Piotr Dąbrowski;

14) dr Bartłomiej Gabryś;

15) dr Krzysztof Niestrój; prof. UE

16) dr Katarzyna Olejko;

17) mgr Edyta Lachowicz-Santos;

18) mgr Magdalena Łęska;

19) mgr inż. Dariusz Rajfura;

20) mgr Anna Raszka;

21) mgr Anna Sibielak;

22) przedstawiciel doktorantów;

23) przedstawiciel studentów;

24) przedstawiciel studentów.

 

Terminy spotkań członków UKJK w roku akademickim 2022/2023:

        w semestrze zimowym:

  • 18.10.2022 godz. 8:00-9:40 - zdalnie
  • 29.11.2022 godz. 8:00-9:40 - zdalnie
  • 10.01.2023 godz. 8:00-9:40 - zdalnie 

    w semestrze letnim:

  • 07.03.2023  godz. 8:00-9:40 - zdalnie
  • 04.04.2023  godz. 8:00-9:40 - zdalnie
  • 25.04.2023  godz. 8:00-9:40 - zdalnie
  • 06.06.2023  godz. 8:00-9:40 - zdalnie 
  • 26.09.2023  godz. 8:00-9:40 - stacjonarnie