Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Zarządzenie Nr 120/21 w sprawie ustalenia składu i określenia zakresu zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Na kadencję władz 2020-2024 został powołany następujący skład członków UKJK:

5) dr hab. Artur Walasik;

6) dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek;

7) dr hab. Krzysztof Kania;

8) dr hab. Tomasz Ingram;

9) dr hab. Izabella Steinerowska-Streb;

10) dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz;

11) dr inż. Kamila Bartuś;

12) dr Krzysztof Niestrój;

13) dr Katarzyna Olejko;

14) dr Piotr Dąbrowski;

15) dr Bartłomiej Gabryś;

16) mgr Edyta Lachowicz-Santos;

17) mgr Magdalena Łęska;

18) mgr Karolina Borys;

19) mgr Anna Raszka;

20) mgr inż. Dariusz Rajfura;

21) mgr Anna Sibielak;

22) przedstawiciel doktorantów;

23) przedstawiciel studentów;

24) przedstawiciel studentów.

 

Terminy spotkań członków UKJK w roku akademickim 2021/2022:

  w semestrze zimowym:

* 2021-10-12 godz. 8:00-9:40
* 2021-10-26 godz. 8:00-9:40
* 2021-11-23 godz. 8:00-9:40
* 2021-12-07 godz. 8:00-9:40
* 2021-12-21 godz. 8:00-9:40
* 2022-01-18 godz. 8:00-9:40

  w semestrze letnim:

* 2022-03-01 godz. 8:00-9:40
* 2022-03-29 godz. 8:00-9:40
* 2022-04-12 godz. 8:00-9:40
* 2022-05-17 godz. 8:00-9:40
* 2022-05-31 godz. 8:00-9:40
* 2022-06-14 godz. 8:00-9:40