Przejdź do menu Przejdź do treści

Dokumenty dotyczące nauczycieli akademickich

Wniosek o urlop z tytułu opieki nad dzieckiem

Wniosek o zmianę terminu urlopu wypoczynkowego (z inicjatywy pracownika)

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego i bezpłatnego (do jednego miesiąca)

Wniosek o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie niezbędne do przeprowadzenia procedury związanej z ubieganiem się o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań dla nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień doktora

Wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicza

Wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego, stażu dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpra

Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przygotowania rozprawy doktorskiej

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego (dłuższego niż jeden miesiąc) – art. 174 § 1 Kp

Wniosek o urlop rodzicielski

W przygotowaniu

Wniosek o urlop opiekuńczy

Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3