Aktualności

Dostawa sprzętu informatycznego w modułach

[Więcej]

Dostawa sprzętu informatycznego w modułach

[Więcej]

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz Filii w Rybniku na 2021 rok

 

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego w modułach

Moduł I – macierz dyskowa,

Moduł II - zasilacz awaryjny UPS.

[Więcej]

Dostawa wraz z montażem systemów audiowizualnych w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby administracji, dydaktyki oraz badań naukowych

[Więcej]

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku na 2020 rok

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby ZSI oraz dydaktyki

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby dydaktyki oraz badań naukowych

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego w modułach

[Więcej]