Aktualności

Dostawa w prenumeracie czasopism krajowych

[Więcej]

Dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego

[Więcej]

Abonament oprogramowania (dostawa licencji) dla platformy serwerowej CNTI

[Więcej]

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku

 

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego w modułach

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego.

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego w modułach

[Więcej]