Aktualności

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego (w modułach)

 

 

[Więcej]

Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby DS. "Sikorka", DS. "Zaścianek" oraz dla Kampusu

[Więcej]

Dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych w wersji tradycyjnej (papierowej)

[Więcej]

Dostawa nowych podręczników

W ramach projektu POKL 4.1.2

pt.: Innowacyjni Informatycy – studia na kierunku zamawianym Informatyka

 

[Więcej]

Dostawa sprzętu audio - wideo i multimedialnego

[Więcej]

Dostawa nowych podręczników

[Więcej]

Dostawa oprogramowania

[Więcej]

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby badań naukowych ( w modułach)

 

[Więcej]

Dostawa nowych podręczników

[Więcej]