016/02020/17

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku na 2018 rok

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.23-09-2017

Ogłoszenie o zmówieniu

Otwarcie ofert: 27 października 2017 r.

Uwaga: Nowa siedziba Biura Zamówień Publicznych: 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 6, bud. N, segment C, pok.01/47

2.23-09-2017Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.23-09-2017 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 2 SIWZ
4.18-10-2017Odpowiedzi na pytania
5.25-10-2017SIWZ wersja edytowalna
6.27-10-2017 Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 27.10.2017 r.
7.17-11-2017Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej