Prace naprawcze schodów zewnętrznych kładki budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5

 

 

Roboty malarskie budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5 Roboty malarskie budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5  

BZP 002/04007/22

Remont pokrycia dachowego na budynkach C, G, P Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Roboty budowlane

Remont oświetlenia awaryjnego w budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7 oraz Koszarowej 6, 6a [Więcej]
Remont dachu segmentu A wraz z częścią okapową, wymianą koryta i gzymsami oraz segmentu C budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7 oraz Koszarowej 6, 6a [Więcej]
„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby centrum obsługi studentów i pracowników zagranicznych („Welcome Point„) oraz dziekanatu studiów anglojęzycznych w budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3” [Więcej]