Remont pomieszczenia Kancelarii Głównej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 47

Remont dachu segmentu A wraz z robotami towarzyszącymi w budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Modernizacja rozdzielni stacyjnej nN przy stacji K-246 w bud. „B” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a

Przebudowa/rozbudowa sieci komputerowej LAN w sali 149, 150, 151, 152, 1/34, 01/35 wraz z robotami towarzyszącymi w budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6, 6a

Przebudowa/rozbudowa sieci komputerowej LAN w sali 149, 150, 151, 152, 1/34, 01/35 wraz
z robotami towarzyszącymi w budynku N UE w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6,6

Przebudowa części komunikacyjnej budynków B, C – dostosowanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu za bud. B i C i wykonaniem pochylni dojazdowej przed bud. A Przebudowa części komunikacyjnej budynków B, C – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu za bud. B i C i wykonaniem pochylni dojazdowej przed bud. A

Remont pomieszczeń łazienek damskich wraz robotami towarzyszącymi w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a

Prace naprawcze schodów zewnętrznych kładki budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5

 

 

Roboty malarskie budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5 Roboty malarskie budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5  

BZP 002/04007/22

Remont pokrycia dachowego na budynkach C, G, P Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Roboty budowlane

Remont oświetlenia awaryjnego w budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7 oraz Koszarowej 6, 6a [Więcej]
Remont dachu segmentu A wraz z częścią okapową, wymianą koryta i gzymsami oraz segmentu C budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7 oraz Koszarowej 6, 6a [Więcej]
„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby centrum obsługi studentów i pracowników zagranicznych („Welcome Point„) oraz dziekanatu studiów anglojęzycznych w budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3” [Więcej]