Roboty budowlane

Aktualności

BZP/011/04008/21

Remont oświetlenia awaryjnego w budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7 oraz Koszarowej 6, 6a [Więcej]


BZP 002/04005/21

Remont dachu segmentu A wraz z częścią okapową, wymianą koryta i gzymsami oraz segmentu C budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7 oraz Koszarowej 6, 6a  [Więcej]


BZP 001/04009/21

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby centrum obsługi studentów i pracowników zagranicznych („Welcome Point„) oraz dziekanatu studiów anglojęzycznych w budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3” [Więcej]