Roboty budowlane

BZP 001/04009/21

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby centrum obsługi studentów i pracowników zagranicznych („Welcome Point„) oraz dziekanatu studiów anglojęzycznych w budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3”