Roboty budowlane

BZP 002/04005/21

Remont dachu segmentu A wraz z częścią okapową, wymianą koryta i gzymsami oraz segmentu C budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7 oraz Koszarowej 6, 6a