Roboty budowlane

BZP/011/04008/21

Remont oświetlenia awaryjnego w budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7 oraz Koszarowej 6, 6a