Przejdź do menu Przejdź do treści

Oferta usługowo - badawcza

Oferta CBiR obejmuje:

 • badania rynkowe i marketingowe na rynku dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych oraz na rynku usług, od fazy projektowania badań, poprzez ich realizacje, po opracowanie wyników w formie raportu, bazy wynikowej, pogłębionych obliczeń i analiz statystycznych,
 • opracowanie marketingowej strategii działania przedsiębiorstw i instytucji,
 • usługi doradcze z zakresu: organizacji, zarządzania, marketingu, transportu, edukacji,
 • prowadzenie warsztatów menedżerskich z zakresu marketingu (analizy strategicznej, badań marketingowych, planowania marketingowego, aktywnych metod i technik sprzedaży),
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
 • rozwiązanie optymalizacyjne w zakresie funkcjonowania różnych komórek przedsiębiorstwa,
 • stałą współpracę badawczo-konsultingową z zainteresowanymi jednostkami.

Ofertę CBiR kieruje do wszystkich podmiotów gospodarczych: przedsiębiorstw różnych branż i wielkości działających zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym oraz organizacji non-profit, instytucji lokalnych i regionalnych.

Metody badawcze

CBiR realizując projekty badawcze wykorzystuje następujące metody badawcze:

 • wywiad – bezpośredni (osobisty), pogłębiony, zogniskowany (tzw. focus group), telefoniczny
 • obserwacja – jawna, ukryta, uczestnicząca i nieuczestnicząca
 • ankieta – pocztowa, audytoryjna, online
 • metody projekcyjne – testy akceptacji produktu, testy akceptacji ceny
 • metody heurystyczne – burza mózgów, metoda ocen ekspertów

Zespoły badawcze

Zespoły badawcze powoływane do realizacji projektów składają się z pracowników naukowych między innymi z następujących katedr:

 • Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych
 • Katedry Bankowości i Finansów Międzynarodowych
 • Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej,
 • Katedry Ekonomii
 • Katedry Finansów
 • Katedry Inwestycji i Nieruchomości
 • Katedry Inżynierii Wiedzy
 • Katedry Logistyki
 • Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego
 • Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
 • Katedry Rachunkowości
 • Katedry Rynku i Konsumpcji
 • Katedry Statystyki
 • Katedry Transportu

CBiR realizując badania ogólnopolskie współpracuje z przeszkolonymi koordynatorami badań terenowych z następujących ośrodków w kraju:

 • Szkoła Główna Handlowa,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Białostocka,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Politechnika Łódzka,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis Univercsity w Nowym Sączu.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca