Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o zrealizowanym projekcie naukowo-badawczym

Miło nam poinformować, iż zakończyła się realizacja ilościowych badań ankietowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, które Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeprowadziło na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W badaniach wykorzystane zostały różne techniki gromadzenia danych (podejście mieszane z wykorzystaniem CATI, CAWI oraz CAWI wspomaganej telefonicznie). Finalnie, łącznie z badaniem pilotażowym, zebrano 412 ankiet od firm zajmujących się jednoczesną sprzedażą w kanale offlline i online (stacjonarnie i internetowo). Próba badawcza objęła:

- 111 z sektora mikro firm,

- 124 z sektora małych firm,

- 111 z sektora średnich firm,

- 66 z sektora dużych firm.

Badanie dotyczyło czynników wewnętrznych oraz barier sektorowych wpływających na poziom integracji kanałów marketingowych i zostało skonstruowane w oparciu o istniejące oraz stworzone skale badawcze. Respondenci byli pytani o aspekty organizacyjne charakteryzujące ich przedsiębiorstwo, poziom integracji kanałów marketingowych, różne wymiary osiąganych wyników, czynniki branżowe wpływające na integrację kanałów oraz bariery wpływające na możliwość pełnej integracji.

Dzięki uzyskanym wynikom badacze z Uniwersytetu Ekonomicznego dokonają weryfikacji modelu badawczego oraz ustalą warunki niezbędne do zapewnienia spójności kanałów marketingowych.

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3