Współpraca międzynarodowa

CBiR jest zarejestrowane w „Central Consultancy Register PHARE/TACIS” w Brukseli. No POL-20548.

Od 1998 roku CBiR należy do Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Réseau PGV).

Ponadto CBiR  współpracuje z następującymi ośrodkami międzynarodowymi:

  • Uniwersita degli Studi di  Perugia,Włochy
  • Universite Pierre Mendes France w Grenoble,Francja,
  • ISLA Campus Lisboa, Laureate International Universities Lisaboa, Portugalia,
  • Universitatea de Vest din Timisoara, Rumunia,
  • Ekonomicka univerzita v Bratislave, Słowacja.