Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania CBIR

Zadania, dla których powołano CBiR to:

 • pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych, eksperckich i konsultingowych w ramach współpracy z praktyką gospodarczą;
 • realizacja projektów naukowo-badawczych dla jednostek organizacyjnych, pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu;
 • organizowanie i integracja zespołów realizujących projekty naukowo-badawcze, eksperckie i konsultingowe;
 • tworzenie trwałych form współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby sporządzania raportów, diagnoz
  i ekspertyz dotyczących funkcjonowania podmiotów rynkowych oraz aktualnych problemów ekonomicznych;
 • prowadzenie studiów podyplomowych, szkoleń i innej działalności dydaktycznej;
 • promowanie środowiska naukowo-badawczego Uniwersytetu oraz osiągnięć badawczych jego pracowników;
 • prowadzenie praktyk dla studentów i staży dla nauczycieli akademickich;
 • opracowywanie projektów umów ramowych, porozumień i listów intencyjnych dotyczących współpracy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych z jednostkami biznesu i przedsiębiorczości, administracji publicznej oraz organizacjami non-profit;
 • zarządzanie prawami własności intelektualnej do rezultatów oraz know-how w zakresie określonym w Regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Ekonomicznym;
 • inne działania wynikające z potrzeb zgłaszanych przez osoby prawne, fizyczne i inne podmioty oraz na zlecenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu związane z działalnością Centrum.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3