Przejdź do menu Przejdź do treści

Działalność Uczelni

Od kilku lat w Uniwersytecie Ekonomicznym podejmowane są rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Działania te obejmują m.in.:

•    zmiany uregulowań prawnych
•    wsparcie finansowe (stypendia specjalne),
•    pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych,
•    zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
•    likwidacja barier architektonicznych,
•    udział w konferencjach, szkoleniach i kursach o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

Problem dostosowania budynków Uniwersytetu Ekonomicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest jeszcze w pełni rozwiązany. Niektóre z tych budynków są dobrze przystosowane, inne – tylko częściowo, a jeszcze inne są zupełnie niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Najlepiej przystosowanym budynkiem jest bud. A znajdujący się przy ul. Bogucickiej 3. Można powiedzieć, iż mimo pewnych niedoskonałości jest on w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Efektem dotychczas wykonanych prac jest m.in.:

•    automatycznie otwierane drzwi wejściowe,
•    zmodernizowana winda,
•    dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ciągle jednak trwają prace nad ułatwieniem dostępności i dostosowaniem pozostałych budynków Uniwersytetu Ekonomicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak możemy Ci pomóc?

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:

• zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta,
• zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach,
• korzystanie z usług tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej,
• wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, np. druk powiększony lub w alfabecie Braille’a,
• inne udogodnienia, umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach jak studenci pełnosprawni. Szczegóły w zakładce Studenci.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3